Last ned vår guide til smarte byer og kommuner!

Har du behov for å ta diskusjonen om smarte byer ned på et mer konkret nivå? Da antar vi at du har stilt noen av disse spørsmålene:

  • Hvordan bygger man en smart by
  • Hvilke tjenester starter man med
  • Hva må til av infrastruktur og teknologi
  • Hva er egentlig kjerneverdiene i smartby-konseptet

Denne guidens mål er å fylle tomrommet mellom strategi og behovet for konkret kunnskap om muligheter, valg og teknologi.

Når du har lest den, skal du ha en bedre forståelse av hva smartby kan bety for akkurat din kommune, og hvilke grunnleggende elementer som må på plass for å utvikle tjenester innenfor dette konseptet.

Her får du også erfaringer fra tre kommuner som er i gang med smartby, samt en aktør som tilbyr tjenester på dette feltet. Vi ser nærmere på hvordan en kommune kan skape konkret nytteverdi innenfor

  • miljø
  • helse
  • renovasjon
  • trafikk/parkering
  • vann og avløp
  • eiendom

Vi ser også på hvilke teknologier som er involvert, hva som kreves av sensorene og hvordan man gjennomfører et pilotprosjekt for smartby.

Gjennomgående vektlegger vi datainnsamling og strukturering som grunnleggende premisser for vellykket smartbyutvikling, og vi drøfter hvordan man kapitaliserer optimalt på investeringene ved å åpne opp for tjenester på tvers av sektorene.

 

E-bok - Smartby